Platební a dodací podmínky

a. Uživatel zaplatí cenu za objednané služby prostřednictví platební brány Systému
b. Výše ceny vztahující se k jednotlivým službám nebo zboží je uvedena vždy u každé položky v elektronickém jídelním lístku Systému.
c. Cena za službu zahrnuje poplatek za její užití dle bodu IV. VOP.
d. V případě, že odeslaná objednávka nebude zaplacena prostřednictvím platební brány do 10 minut od odeslání objednávky, je objednávka automaticky stornována.
e. Objednané zboží si uživatel vyzvedne v prostorách restaurace a o připravenosti bude uživatel informován elektronicky. Typická doba od odeslání objednávky do připravenosti objednávky je 15min.
Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2022